דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
Skip Navigation Linksפתח תקוה>אגפים>הממונה על חופש המידע

הממונה על חופש המידע

 שם הממונה: טלי סנה
טלפון  טלפון:  03-9052450,  שלוחה 1
פקס  פקס: 03-9113788
כתובת  כתובת: רחוב העליה השניה ת.ד. 1, פתח-תקוה
דוא"ל דוא"ל:

h.m@ptikva.org.il

חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999.
תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

המידע אותו ניתן למסור : 
כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

בקשות מידע אשר לא יטופלו:
*  מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או
   שלומו של כל אדם מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על
   פי דין).
* מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין
* מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה 
  לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.   
* מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
* מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
* מידע אשר לא ניתן לאתרו
* מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב
* מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות
* מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך
  קבלת החלטה.
* בקשות אשר נשלחו ללא טופס התחייבות חתום.
* בקשות מידע אשר הפונה עושה שימוש לרעה בזכאותו לפטור
  (עומס של פניות/פניות רבות)


נוהל הגשת בקשה למידע : 
יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בעירייה
במידת האפשר, הממונה בשיתוף יחידות העירייה יבדוק את הבקשה ויבחן את הימצאות המידע ביחידות העירייה.
 
בקשות לקבלת מידע יש להפנות לטלי סנה , מנהלת השירות לתושב והממונה על חוק חופש המידע ברשות.


לחץ כאן לצפייה בחוק חופש המידע-1998

אגרת חופש מידע: לחץ כאן לתשלום
דוח חופש מידע: דוח שנתי לשנת 2016
דוח שנתי לשנת 2015
;#;#
דלג על קישורי ניווט
אגפים
אגף קליטת עלייה
שירות וטרינרי
אגף לתכנון אסטרטגי
מנהל לארגון ומשאבי אנוש
מנהל הנדסה
מנהל החינוך
מנהל שפ"ע
מנהל התרבות
אגף חברה נוער וצעירים
האגף לתרבות תורנית
אגף גנים ונוף
אגף שירותים חברתיים
מנהלת אזורי תעשייה
אגף הספורט
אגף הלוגיסטיקה והרכש
אגף נכסי העירייה
אגף הביטחון
לשכה משפטית
מוקד עירוני
אגף רישוי ופיקוח עסקים
אגף לאיכות הסביבה
רשות למלחמה בסמים ואלכוהול
מכללת העיר
לשכת מבקרת העירייה וממונה תלונות הציבור
אגף הרכב
אגף השכונות
אגף פיקוח - שפ"ע
אגף תברואה - שפ"ע
אגף קשרי תושבים
התנדבות ובית המתנדבים
היחידה לחינוך חרדי ולתרבות מורשת ישראל
ש.י.ל-שירות ייעוץ לאזרח
ועדת בריאות עירונית
רשות החניה
מרכז צעירים החממה
מרפאת שיניים
שגרירים צעירים
המח' לעב' סוציאלית קהילתית
רשת הספריות העירוניות
הקונסרבטוריון העירוני
מקפ"ת-מרכזים קהילתיים
עיר ללא אלימות
עיריית פתח תקוה
אגף אירועים
הממונה על חופש המידע
אגף הפיקוח הרב תכליתי
 
 
סקרים
דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
rss fasebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה   בשיתוף "האגף לתכנון אסטרטגי", פ"ת תנאי שימוש באתר