הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

הרפורמה בחוק רישוי עסקים


במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית פתח-תקוה את "המפרט האחיד" המאחד  את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם  בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"). ובהתייחס לסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים"). 
המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש. 
המפרט האחיד כולל את דרישות העירייה לקבלת רישיון עסק, בשלב זה ל- 13 (שלושה עשר) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר בעתיד יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים.
סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית פתח-תקוה, להלן פירוט פריטי הרישוי: 
 • פריט 1.1 - בית מרקחת
 • פריט 1.2 ה' - תיקון מיכלי גז
 • פריט 2.2 א' - תחנת דלק ותדלוק
 • פריט 1.3 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 • פריט 4.3 ג' - מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
 • פריט 2.4 א' - מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
 • פריט 1.5 ב' - איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
 • פריט 3.5 ג' - הובלתם במיכליות  של שפכים וקולחין
 • פריט 8.6 א' - ניהול קניון
 • פריט 7.7 ו' - דיסקוטק
 • פריט 4.8 ב' - תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 • פריט 9.8 א' - מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 • פריט 8.10 ב' - אחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום.


הרפורמה בחוק רישוי עסקים