לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

הודעות שונות  

להורי התלמידים בגני ילדים שקיבלו בימים אלו  תזכורת בגין חיובי גני ילדים לחודשים דצמבר

 2014 עד מרץ 2015 שמועד התשלום הינו עד 31.01.2015 ראו נא תזכורת זו כמבוטלת.

;#;#