לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 
לא ניתן להציג Web Part זה. כדי לפתור את הבעיה, פתח דף אינטרנט זה בעורך HTML תואם Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office SharePoint Designer. אם הבעיה נמשכת, פנה אל מנהל שרת האינטרנט.

עירית פתח תקוה יוצאת לחופשה  מרוכזת

מיום ראשון 31/07/2016 כ"ה בתמוז תשע"ו

ועד יום חמישי 04/08/2016 כ"ט בתמוז

תשע"ו

חזרה לעבודה ביום ראשון

 07/08/2016 ג' באב תשע"ו 

 

 דפים

השתלמות בין התאריכים 13-15916.aspxהשתלמות בין התאריכים 13-15916ptksafim
חופשה מרוכזת.aspxחופשה מרוכזתptksafim
הודעותשונות.aspxהודעותשונותptksafim
taslumHK.aspxtaslumHKptksafim
Hnechasim.aspxHnechasimptksafim
Htabo.aspxHtaboptksafim
Hrshmmekarkain.aspxHrshmmekarkainptksafim
default.aspxdefaultptksafim
Hhovattashlom.aspxHhovattashlomחשבון מערכת
אכיפתגביה.aspx
הוצא אל: ptksafimאכיפתגביה.aspx
הוצא אל: ptksafim<אכיפתגביהptksafim