לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

חובת התשלום

חלה על המחזיק הידוע והרשום בספרי העירייה, לכן חשוב שתמסור הודעה בכתב לעירייה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס במועד