לדף הבית לדף הבית צור קשר אלבום תמונות
A A
 

פרס הספרות התורנית

  תקנון הפרס לספרות תורנית : כללים טופס רישום

.

הגדרות
"וועדת הפרס"- נציגי ציבור שנבחרו על ידי עיריית פתח תקוה, על מנת להעניק את הפרס ע"פ כללי התקנון
"פרס לספרות תורנית" - פרס שיוענק בעבור יצירת ספרות תורנית מדעית או מקורית על פי כללי התקנון.

 1. "ספרות תורנית מדעית"- חיבור ספרותי שיש בו העשרת ידע ללומדי התורה ומפרשיה ויש בחיבור מחקר מדעי אודות תקופת התלמוד, רבנים מפורסמים מתקופת הראשונים וספריהם, ספרי פילוסופיה יהודית וכיוצא באלה.
 2. "ספרות תורנית מקורית"- חיבור ספרותי בתחום של פרשנות כתבי קודש, חידושים ופירושים בתלמוד ובפוסקים, שו"תים
  וכיוצא באלה.

"קהלי היעד": תושבי העיר פתח תקוה 

מטרת הפרס
עידוד היצירה הספרותית תורנית בעיר פתח תקוה והנצחת שמו של הרב מלכה זצ"ל.

מועד טקס הענקת הפרסים
בחודש אדר בכל שנה, סמוך ככל האפשר, ליום האזכרה של הרב מלכה זצ"ל, י"ב באדר.

פרסום התחרות
מועד פרסום: בחודש אדר בכל שנה, תפרסם וועדת הפרס את דבר התחרות ומועדיה.
דרך הפרסום: הפרסום יעשה בעיקרו, , על ידי פרסום בעיתונות המקומית.

דרך הגשת המועמדות

 1. כל אדם המעוניין להשתתף בתחרות או הוצאת ספרים בשם מחבר הספר או לחילופין מוסדות תורה מוכרים או כל אחר,
  יכולים לשלוח חיבור בנושא ספרות תורנית מקורית ו/או מדעית, חיבור שיש בו משום חידוש ויצירה עצמית.
 2. את החיבור יש לשלוח בשישה העתקים בדואר רשום לאגף לתרבות תורנית בעיריית פתח תקוה, רחוב העליה השניה,
  ת.ד. 1 פתח תקוה, 49100 , עד ליום ר"ח כסלו  בכל אותה שנה עברית.
 3. טפסי הגשת מועמדות ניתן לקבל באגף לתרבות תורנית בעיריית פתח תקוה.
 4. החיבורים שישלחו לא יוחזרו.

קריטריונים לחיבור

 1. החיבור צריך להיות בנושא ספרות תורנית מקורית או תורנית מדעית שיש בו משום חידוש ויצירה עצמית.
 2. היקף החיבור יהא 260 עמודים לפחות. *
  * ע"פ החלטת הועדה מיום שני כ"ד חשוון תשע"ב (1.11.11) נקבע כי, "ספרים אשר כמות העמודים תפחת מ-260 עמודים,
  תהיה הועדה רשאית להחליט אם לצרפו לתחרות"
 3. החיבור פורסם בתוך חמש השנים האחרונות.
 4. החיבור לא זכה בכל פרס אחר.
 5. חיבור שהוגש  בעבר למועמדות לפרס ולא זכה לא יוגש שנית
 6. המחבר הינו תושב פתח תקוה, או שהמחבר עובד במוסדות תורה או חינוך מוכרים מפתח תקוה
 7. מחבר שזכה בפרס ע"ש הרב מלכה לא יוכל לזכות בפרס נוסף בתוך עשר שנים.
 8. הזוכים בפרסים מתחייבים להוסיף למהדורות הבאות, כי הספר זכה בפרס לספרות תורנית של עירית פ"ת
  ע"ש הרב מלכה זצ"ל, רבה הראשי של פתח תקוה.

הזוכה בפרס

 1. וועדת הפרס תחליט ותדרג את החיבורים הזוכים
 2. ההחלטה תיקבע ברוב קולות חברי וועדת הפרס ותהא מנומקת.

סכום הפרס
פרס ראשון –  20,000 ₪ יחולק לזוכים בכל קטגוריה, 10,000 +  10,000 ש"ח.
פרס שני –     10000 ₪, יחולק לזוכים בכל קטגוריה,  5000  + 5000 ש"ח.
פרס שלישי – 5000 ₪ יחולק לזוכים בכל קטגוריה, 2500 + 2500 ש".


סייגים לפרס

 1. הפרס יינתן רק במקום בו יהיו חיבורים ראויים לפרס.
 2.  וועדת הפרס יכולה לקבוע כי לא יינתן כל פרס באותה שנה.


טקס הענקת הפרס

 1. הטקס יתקיים בכל שנה סמוך ככל האפשר לי"ב באדר, הוא יום האזכרה של הרב מלכה זצ"ל.
 2. הטקס יתקיים באחד מאולמות האירועים של עיריית פתח תקוה.
 3. לטקס יוזמנו: ראש העיר,הרבנים הראשיים לישראל, רבני העיר פתח תקוה, רבני השכונות, ראשי ישיבות בעיר,
  חברי מועצת העיר, חברי המועצה הדתית, משפחתו של הרב מלכה, גבאי בתי הכנסת בעיר פתח תקוה, משפחות
  הזוכים ותושבי העיר.

 

תקנון  וטופס  הגשת  מועמדות

 

 

 

;#;#