הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

 רישום לשנת הלימודים תשע"ט


רישום לכיתות י'

חוברת רישום


רישום לכיתות י'-י"ב     

מסמכים שיש להגיש עם הבקשה לשיבוץ בתיכונים
מיועד לתושבים חדשים ות​​​ושבי פתח תקוה שלמדו מחוץ לעיר ומבקשים לחזור וללמוד בפתח תקוה.

יש לצרף:
• מכתב בקשה החתום ע"י שני ההורים, יש לציין במכתב אם התלמיד/ה עבר/ר ועדת השמה או לא.
  הורים עצמאים לרבות הורים גרושים/פרודים ימלאו טופס הצהרת הורים.
• העתק  טופס ארנונה/חוזה דירה /חוזה שכירות .
• העתק תעודות של כיתה י'.
• העתק  ת.ז. כולל ספח שבו רשומים הילדים .
   יש להגיש מאחראי בגרויות בבית הספר בו למד/ה התלמיד/ה  :
                       • סמלי שאלוני הבגרות
                       • ציוני הגשה
  
תושבים חדשים יצרפו אישור על העתקת מגורים מהרשות ממנה הגיעו (ביטול רישום) .

אישור לימודי חוץ-מתוך חוזר מנכ"ל משה"ח:
שיבוץ של תלמידים חייב להיות מאושר הן על-ידי הרשות השולחת והן על-ידי הרשות הקולטת.
אם לא נתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אן אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת.

טלפון: 03-9052559   
פקס:03-9113643
שעות פעילות
א',ג',ה':   08.30-13.00
ג': 16.00-18.00
ב', ד', ו': אין קבלת קהל
אין קבלת קהל בערבי חג וחול המועד.

הרשמה תיכונים י'- י"ב