הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

האגף לחינוך על יסודי בשיתוף משרד החינוך מובילים את מוסדות החינוך בעיר ומסייעים להם להביא את תלמידיהם למיצוי יכולותיהם הלימודיות והערכיות, בסביבה בטוחה, ידידותית וחדשנית תוך דאגה לפרט ולקהילה.
תוכניות האגף חינוך על יסודי הנגזרות מתוך המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו, פועלות בשלושה מישורים:

  • במישור הבית-ספרי
  • במישור הקהילתי-יישובי
  • במישור האזרחי-לאומי

מטרות ויעדים     

  1. קידום ושיפור הישגים לימודיים וזאת תוך הרחבת תוכניות פדגוגיות חדשניות.
  2. חיזוק החינוך הערכי, ציוני, יהודי, דמוקרטי וחברתי.
  3. טיפוח אוכלוסיות ייחודיות / מוחלשות תוך הרחבת הכלת הפרט במערכת הבית ספרית וקידום
  4. אקלים מיטבי במוסדות החינוך.
  5. פיתוח סגלי הוראה והעצמת מנהלים
  6. העמקת הטיפול במעברים, רצפים, שותפויות וניהול תקשורת עם הורים.
  7. מעבר לבתי"ס שש שנתי בחינוך הממלכתי.

האגף לחינוך על יסודי, מאמין בעבודת צוות ושיתוף פעולה עם כל העוסקים בחינוך הנוער וטיפוחו במישור העירוני והארצי.
האגף פועל בממשקי עבודה רבים כגון: משרד החינוך, הורים, שאר האגפים במינהל החינוך, מנהלי בתי-הספר, אגף מנהל חברה ונוער, השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח), עם מרכז יעוץ וקידום נוער ועם ועד ההורים העירוני. במישור הארצי – האגף עובד בצמוד בעבודה יומיומית עם המפקחים של משרד-החינוך, ועם המרכז לפיתוח סגלי הוראה (פסג"ה) בפתח-תקוה. עבודת הצוות, השיתופיות והעבודה בשקיפות נועדה לבסס תרבות עבודה המקדמת את מערכת החינוך בעיר.

רויטל שפירא מנהלת אגף חינוך על יסודי 

 

רויטל שפירא,
מנהלת אגף חינוך על יסודי

אגף חינוך על יסודי