הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

אנו מאמינים כי יש צורך ליצור בקהילה החינוכית תנאים מיטביים שיאפשרו לכל התלמידים בה למצות את יכולותיהם בתחומים הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. השירות הפסיכולוגי הינו שותף של המערכות החינוכיות והעירוניות בבניית התנאים לכך. התפיסה והעבודה ברמה המערכתית, בצד התייחסות לפרט, הינן המרכיב העיקרי בזהות הפסיכולוג בשפ"ח.

יעדים ומטרות:

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הינו חלק ממינהל החינוך של עיריית פתח תקווה. 
מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע להתפתחות ולהסתגלות התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות, ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. השרות הפסיכולוגי רואה את עצמו מופקד על ליווי הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה עד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
השירות הפסיכולוגי מכיר בחשיבות מימוש יכולת הלמידה של כל תלמיד תוך שימת דגש על התפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה. הפסיכולוג מסייע למערכות השונות בהתייחסות לתלמיד בחיי היום יום בכלל ובמצבי לחץ וחירום בפרט. 

יעדי השירות הפסיכולוגי החינוכי:

  • קידום וטיפוח התפתחות תקינה של ילדים.
  • שיפור תהליכי למידה.
  • שיפור האקלים החינוכי, עידוד אקלים מקדם צמיחה של הפרט והקבוצה.
  • מתן שרות יוזם המאתר צרכים בקהילה ובמערכת.
  • מתן שרות תומך ומסייע לגורמי מערכת החינוך.
  • סיוע לבתי ספר, לגנים ולמסגרות נוספות בהפעלת צוותים רב מקצועיים
  • שרות מסייע ותורם בהתמודדות עם סוגיות חברתיות: אלימות, גירושין, אבטלה וכו'.
  • מתן סיוע במצבי חירום ברמה פרטנית, מערכתית וקהילתית.
  • בניית תכניות מניעה והתערבות במערכת החינוך.

  מרב טמיר - מנהלת השירות הפסיכולוגי.jpg      
    מרב תמיר,
    מנהלת אגף השירות הפסיכולוגי

אגף השרות הפסיכולוגי