הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

פעילויות ופרוייקטים

  
תיאורמסנן
השירותים הניתנים על ידי הפסיכולוג החינוכי בעבודתו במסגרת החינוכית
 • הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותי החינוך ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים במטרה להבטיח את רווחתם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך. 
 • השתתפות בפורומים בין-מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תכנית התערבות רב-מקצועית לילדים הזקוקים לכך. 
 • מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ ארגוני לקידום צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך. 
 • אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד. 
 • ייעוץ וקונסולטציה להורים. 
 • היוועצות עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים (כגון אגף הרווחה ושירותי בריאות הנפש). 
 • התערבות טיפולית פרטנית או קבוצתית לילדים בסיכון ולמשפחותיהם. 
 • במקרים של ילדים בסיכון – התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלבנטיים וגיבוש המלצות לגבי המשך ההתערבות. 
 • במצבי לחץ וחירום – התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה. 
השתתפות בצוותים עירוניים ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות שונות. 
על מנת לענות על צרכים שאינם נכללים בסל השירותים הבסיסי, נפתח שפ"מ, שירות פסיכולוגי משלים (תעריפי השירותים נמוכים יותר מאלה הניתנים בשוק הפרטי וכפופים לתעריף נציבות שירות המדינה).
איבחונים פסיכודידקטיים, לרבות איבחונים לצורך התאמה לבגרויות
 • איבחונים דידקטיים
 • איבחונים פסיכולוגיים (עבור מי שאינו מקבל שירות במסגרת השפ"ח)
 • איבחוני הדלגה
 • טיפולים פסיכולוגיים
 • הדרכת הורים 
פעילויות ופרוייקטים