אגף גני ילדים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
זהבית נתןמזכירת האגף03-905314903-9053104zehavitn@ptikva.org.il
רישום לגני ילדיםמחלקת רישום03-9052393, 03-905269203-9042129ganim@ptikva.org.il