אגף חינוך יסודי

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אילנית חרדמזכירת האגף03-905268003-9052698ilanith@ptikva.org.il
ורד יוסףמנהלת מחלקת רישום יסודי03-9052560, 03-905269703-9052698veredy@ptikva.org.il
נגה גולןרישום יסודי03-905272103-9052698nogag@ptikva.org.il
רויטל עובדיהמדור רישום יסודי03-905267803-9052698revitalo@ptikva.org.il