אגף חינוך על יסודי

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
רויטל שפיראמנהלת  האגף03-905229603-9113643revitalsha@ptikva.org.il
אתי לוימזכירת האגף וסגנית מנהלת מחלקת פרוייקטים03-905229603-9113643ETIL@PTIKVA.ORG.IL
נאוה בן בסטמחלקת רישום  על יסודי - י'-י"ב03-905255903-9113643NAVAB@PTIKVA.ORG.IL
דקלה עדנימחלקת רישום  על יסודי - ז'-ט'03-905241503-9113643DIKLAA@PTIKVA.ORG.IL