אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
תמר שבתאימזכירת האגף03-905233303-9052590tamis@ptikva.org.il
שלומי דסלימנהל מחלקה קשרי קהילה ומועדוניות03-905269703-9052698shlomid@ptikva.org.il