אגף מינהלה

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
בת שבע נקבמזכירת האגף03-9052562, 03-9052563batshevan@ptikva.org.il
קרין אוחיוןס/ מנהלת אגף03-9113635karino@ptikva.org.il
יהודית משהס/ מנהלת מחלקת מלווים וכח אדם03-9052386yehuditm@ptikva.org.il
מנשה חקקמנהל מחלקת היסעים03-9052557menasheh@ptikva.org.il
אוריאן תדירס/ מנהלת מחלקת היסעים בחינוך הרגיל03-9052557oriyant@ptikva.org.il
אילנית עובדמנהלת מדור היסעים03-9052565ilanito@ptikvaorgil