לשכת מנהל מינהל החינוך

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מזל מנצורמזכירת לשכת מנהל המינהל03-905249503-9052331mazalm@ptikva.org.il