הודעה על רישום לכיתות ז'

תמונה מייצגת המציינת רישום
תאריך: 07/03/2018

רישום לכיתות ז'

בחטיבות הביניים הממלכתיות בפתח תקוה

לשנת הלימודים תשע"ט


מועדי הרישום

יום שלישי ד' בניסן   תשע"ח   20/3/18   בין השעות  15:00-18:00 אחה"צ .   
יום רביעי    ה' בניסן   תשע"ח   21/3/18   בין השעות  15:00-18:00 אחה"צ .
יום חמישי ו' בניסן    תשע"ח   22/3/18   בין השעות  15:00-18:00 אחה"צ .
יום ראשון    ט' בניסן   תשע"ח   25/3/18   בין השעות   8:30-13:00   בבוקר .

מומלץ להגיע עפ"י המועדים אותם קיבלתם מהחטיבה.


הרישום יתבצע במזכירויות חטיבות הביניים בלבד.


הרישום לחטיבות הביניים הוא עפ"י בתי הספר היסודיים המזינים את החטיבות.

להלן בתי הספר היסודיים המזינים את  חטיבות הביניים בשנה"ל תשע"ט:

שם החטיבהבית ספר יסודי מזין
אחד העם שש שנתי
בר לב, נעמי שמר, חיים חפר
אחד העם רמת ורברפיקא; קפלן; קרול
בן גוריוןנוה עוז; ביאליק
בן צביהס; יסודות; גורדון
ברנרעין גנים (ללא כיתת מחוננים); שמעוני
גולדה שש שנתיאהוד מנור, נתן יונתן
יצחק שמיר שש שנתיעוזי חיטמן
פיינברגהוברמן; הדר
פיינשטייןקיבוץ גלויות; אורנים; אמיר
רשיש

שיפר; יד לבנים;  אלימלך כנר;

מבי"ס עין-גנים: כיתת מחוננים בלבד

מסמכים הנדרשים בעת הרישום

1. תעודת מחצית א' של כיתה ו' משנה"ל תשע"ח ותעודת מחצית ב' של כיתה    
    ה' משנה"ל תשע"ז.
2. צילום תעודת זהות כולל ספח מלא של אחד ההורים.
3. שתי תמונות פספורט.

הורים נכבדים, אנא דאגו לרשום את ילדיכם להמשך הלימודים בכיתות ז' במועד.