הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

​​להלן נתונים סטטיסטיים לשנת הלימודים תשע"ח:

גני ילדים

מס' תלמידים במ"ממס' תלמידים בממ"דסה"כ תלמידים בגני ילדים
מס' גני ילדים
6,553
3,034
9,587
323


חינוך מיוחד

​מס'  תלמידים בגני הילדים​מס' גני ילדים
​סה"כ תלמידים בבתי ספר 
​מס' בתי הספר 
​465
​46

​930
​10


יסודי

מס' תלמידים במ"ממס' תלמידים בממ"דמס' תלמידים בחב"ד
סה"כ תלמידים
מס' בתי-ספר
14,574
4,200
372
19,146
37


חטיבות ביניים

מס' תלמידים במ"ממס' תלמידים בממ"דסה"כ תלמידים
מס' החטיבות
5,588
1,575
7,163
16


תיכונים

מס' תלמידים במ"ממס' תלמידים בממ"דמס' תלמידים בטכנולוגימס' תלמידים 

תיכון פרטי אנקורי וגן נוף
סה"כ תלמידים
מס' התיכונים
3,663
1,344
1,427
301
6,735
18


מוכר שאינו רשמי  - 2971 תלמידים


נתונים סטטיסטיים