יחידת סע"ר-סיוע עצמי ראשוני

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8OGrPbye_D8" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>
תאריך: 27/11/2017

סרטון יחידת סע"ר בפעולה ​