הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

מנהל אגף: איליה זבילביץ
דואר אלקטרוני: iliyaz@ptikva.org.il
מזכירת האגף: רוית ביטון
דואר אלקטרוני: ravitb@ptikva.org.il
צור קשר

פעילות האגף

אגף מבני ציבור הינו הגוף המקצועי בעירייה המטפל בסטנדרטים, בתכנון מפורט ובפיקוח על ביצוע ההקמה של מבנים ציבוריים שבבעלות עיריית פתח-תקוה.
האגף עוסק בגיבוש הצעות ותוכניות להקמת מבני הציבור הדרושים לעיר, בהתאם לצרכים ולדרישות של המינהלים המשתמשים במבנים אלו כגון: מינהל החינוך (בתי ספר), מינהל התרבות (מוזיאונים, אולם תרבות, ספריות), אגף הנוער (מועדונים) ואגף הרווחה, המינהל הכללי וכו'.

האגף מוציא לפועל את ביצוע ההקמה של מבנים, בהתאם לעדיפויות ותקציבי העירייה המאושרים, הן ע"י חברות הבת העירוניות והן ע"י הזמנת העבודות מהקבלנים.
האגף מנהל את ארכיב תוכניות המבנים של העירייה, ומפקח מקצועית על ביצוע עבודות האחזקה של מבנים אלו.
האגף משמש כגוף מקצועי/הנדסי בתחום הבניה, ועוסק בבחינת מבנים וקונסטרוקציות בהתאם לצורך אגף הרישוי והבניה בנושא מבנים מסוכנים או בעת הקמת במות לאירועים ציבוריים.

תחומי האחריות של האגף מתחלקים בין המחלקות הנ"ל ובתוכן במסגרת של מדורים לפי הצורך.

מחלקת פיקוח מבנים

עוסקת בניהול ובפיקוח של כל שלבי הביצוע לעבודות בניה, אינסטלציה ופיתוח של מבנים ציבוריים השייכים לעירייה והמוקמים ע"י קבלנים, בתקציבי העירייה ו/או במסגרת של הסכמי פיתוח בין העירייה ליזמים וקבלנים.
המחלקה מקבלת את התוכניות לביצוע ממחלקות תכנון מבני ציבור ואת החוזים והזמנות עבודה ממחלקת המכרזים במטה מינהל ההנדסה.
המחלקת עוסקת בפיקוח עליון לפרויקטים המבוצעים במסגרת הסכמי פיתוח ו/או לעבודות מתוקצבות המבוצעות באמצעות חברות הבת העירוניות.
הפיקוח כולל התאמה לתוכניות, בקרה על טיב הביצוע, עד לקבלה סופית של המבנה ואישור חשבון סופי של הקבלן המבצע.

תחומי אחריות של מחלקת פיקוח מבנים

 • ​לימוד תוכניות וכתבי כמויות המועברים לביצוע ממחלקת תכנון מבנים, מתן הערות בהתאם לצורך וקבלת תמיכת מחלקת תכנון. 
 • טיפול לביצוע הליכי ההפקעות ע"י אגף הנכסים. 
 • קבלת תיק ההתקשרות עם הקבלן, ממחלקת מכרזים במטה מינהל ההנדסה והכולל: צילום חוזה, תוכניות חתומות ע"י הקבלן, כתב כמויות, הזמנת עבודה וצילום ערבויות שנמסרו למינהל הכספים. 
 • קבלת רישיון הבניה ממחלקת תכנון מבנים. 
 • מסירת ההזמנה לקבלן ופתיחת יומן עבודה. 
 • צילום אתר העבודה וטיפול בהתאם לצורך בתפישת חזקה על שטח שהופקע (בשיתוף אגף נכסים). 
 • אחראית לביצוע ע"י הקבלן/קבלנים, הכולל: מדידות, קונסטרוקציות ומפרטים. 
 • אחראית לפיקוח ובדיקת טיב החומרים שבשימוש. 
 • ביצוע תאום בין קבלנים שונים המשתתפים בהקמה. 
 • הוצאת דרישות לביצוע תיקונים נדרשים. 
 • קבלת חשבונות מקבלנים ובדיקת התאמה לכתב כמויות ומחירים והעברתם לביקורת וחישובי התייקרויות לחשב מינהל ההנדסה. 
 • קבלת האתר של המבנה הגמור מהקבלן, בשיתוף עם מחלקת אחזקת מבנים ועם מינהל/אגף האמור להשתמש במבנה. 
 • קבלת​ ובדיקת חשבון סופי הכולל:
  - דפי האורגינל של יומן העבודה. 
  - דו"ח קבלת עבודה (לפי סעיף י"ב)  
  - ויתור הקבלן על תביעות נוספות. 
  - ערבות לטיב הביצוע כנדרש בחוזה. בדיקת העבודות הנוספות שבוצעו, בהתאם ליומן העבודה ובהתאם להצעות ולניתוח מחירים שהוגשו קודם לכן.
     חישוב קנסות המוטלים על הקבלן בגין סטיות מהחוזה. 
 • הערכת חשבונות סופיים מאושרים לחשב המינהל. 
 • טיפול בדרישות מהקבלן לביצוע תיקונים במסגרת שנת האחריות. 
 • עריכת ביקורת בסיום תקופת האחריות בשיתוף הקבלן והמינהל המשתמש במבנה, שחרור ערבויות הקבלן בהתאם. 
 • פיקוח עליון לעבודות בביצוע חברות עירוניות ו/או במסגרת הסכמי פיתוח. 
 • השתתפות בקבלת המבנה מהקבלן לעבודות בסעיף יח', בשיתוף עם נציג המינהל/אגף המשתמש. 
 • בדיקת חשבונות בהסכמי פיתוח לשם אישור שחרור ערבויות ימים. 
 • הכנת נתוני המחיר על הקמת מבנים, והערכת עלויות צפויות למבנים חדשים 
 • משמ​ש כגורם מייעץ בנושא אחזקת מבנים.

מחלקת אחזקת מבנים

מחלקת אחזקת מבנים עוסקת באחזקת מבנים השייכים לעירייה ו/או בשימושה, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ורווחה,
ומבני משרדים אחרים.
אחזקת המבנים מתבצעת הן בשיטת אחזקת שבר, בהתאם לקריאות המשתמשים במבנים והן בשיטת אחזקה מונעת.
​המחלקה עוסקת בתכנון אחזקה מונעת ומכינה תוכניות ומפרטים לשם הוצאת מכרז, ועוסקת בהכנות לטיפול באחזקת שבר ע"י הכנת מכרזים שנתיים לתיקונים ע"י קבלנים.

מבנים ותשתיות