הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

מנהלת אגף: יפי שגיא
דואר אלקטרוני: yafis@ptikva.org.il
מזכירת אגף: בלה מועלם
דואר אלקטרוני: belam@ptikva.org.il
צור קשר

משימות האגף

אגף רישוי בנייה משמש כזרוע של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. האגף מטפל בכל הבקשות להיתרי בנייה, למבנים חדשים, תוספת בנייה,
שימושים חורגים, תמ"א/38 וכו'.

תפקיד המחלקה

  • הכנה לועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה , ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
  • הפקת היתרי בנייה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
  • טופס 2 - צו התחלת עבודות: אישור לחבור זמני של תשתיות בתקופת הבנייה.
  • טופס 4(5) - אישור לחיבור קבוע של תשתיות לצורך אכלוס בגמר הבנייה.
  • ​טיפול מול ועדת ערר המחוזית. 


אגף רישוי ובנייה