הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

מנהל האגף:
 ירון הלפגוט
דואר אלקטרוני: yaronh@ptikva.org.il
מזכירת האגף: חגית ניסים
דואר אלקטרוני: hagitn@ptikva.org.il
צור קשר

אגף האכיפה והפיקוח על הבניה מהווה את זרוע האכיפה, הפיקוח והביקורת אשר בוועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת.
מפקחי האגף מוסמכים לבצע את משימותיהם לפי חוק לרבות ביקורות ובדיקת קיום תנאי ההיתר כמתחייב בחוק ואכיפת חריגות הבניה / השימוש.
אגף האכיפה והפיקוח על הבניה מסייע לוועדה המקומית לממש את התכנון, ביצוע ע"פ התוכניות החלות במרחב התכנוני של הועדה המקומית.
אכיפה יזומה ואיתור חריגות בניה בשימוש שלא ניתן להם היתר או בסטייה מהיתר או בסטייה מהתוכנית החלה במקרקעין.

תפקידי האגף

 • אכיפת חוק התכנון הבנייה ותקנותיו.
 • פיקוח על ביצוע הבקשות להיתרים ע"פ ההיתרים שאושרו לרבות שימושים והתאמתם לתוכנית החלה במקרקעין. מניעת ביצוע עובדות מוגמרות של חריגות בנייה או שימוש העלולות לשבש ביצוע תכנון ע"פ התוכניות שאושרו.
 • ביצוע ביקורת מבנים לשלב אישור חיבור לתשתיות והוצאת תעודת גמר.
 • פיקוח ואכיפה בכל הקשור למבנים מסוכנים במרחב המוניציפלי של העיר פ"ת. 
 • ביקורות לעניין בקשות לרישוי עסקים בבקשות המוגשות במנהל ההנדסה לעניין רישוי עסקים, התאמתם להיתר שניתן ולתוכנית החלה במקרקעין.
 • מתן אישור קיום הנגשה ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח־1998.
 • טיפול בפניות ציבור דרך המוקד העירוני הן גורמי חוץ והן דרך פניות ישירות לאגף.
 • ביצוע ביקורות לבקשות למתן אישור לטאבו בעת מכירת עסק – התאמת הנכס להיתר האחרון שניתן ולשימוש ע"פ התוכנית החלה במקרקעין.

תפקידי המחלקות

 • קבלת פנייה/תלונה.
 • אבחון וניתוב הפנייה/תלונה
 • ביקורת המפקח במקרקעין/ נכס לצורך איתור וזיהוי העבירה.
 • איסוף נתונים / ראיות לתיק הפיקוח
 • זימון למסירת גרסת בעלי העניין הנוגעים/היודעים לביצוע העבירה ו/או היודעים פרטים נוספים ע"מ להגיע לחקר האמת כמתחייב.
 • גיבוש חומר הראיות בתיק הפיקוח.
 • בדיקת שלמות תיק הפיקוח ע"י מנהל המחלקה / המוסמך לכך.
 • העברת תיק הפיקוח למחלקה המשפטית + המלצה.
 • מתן מידע

על מנת שפנייתך תטופל ותתועד בצורה הטובה ביותר יש לפתוח פנייה במוקד העירוני  בטלפון 106 או באפליקציה העירונית.
לנוחיותך, ניתן לבצע בירור פנייה באמצעות מס' פנייה בכל רגע נתון באתר האינטרנט שלנו.


אגף אכיפה ופיקוח על הבניה