15/02/2018 חדש - בקשה מקדמית

תאריך: 15/02/2018

טופס הבקשה המקדמית מאפשר הפקת שובר פיקדון של 20%  והתנעת תהליך אישור נוסח פרסום.

לאחר קבלת שובר הפיקדון , יש לשלמו באתר או בבנק הדואר.