הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

בקשה מקדמית

 בטרם תיפתח בקשה להיתר ברישוי זמין, יש להגיש בקשה מקדמית באתר לצורך קבלת אגרה לתשלום פיקדון המהווה  20% מאגרות הבניה, והתייחסות לנוסח  הפרסום  (במקרה של הקלות ו/או שימוש חורג). תשומת לב: כל בקשה להיתר הכוללת הקלות/שימוש חורג נדרש לצרף לה נוסח פרסום ותכנית הגשה. הפרסום ייבדק   על ידי הגורם המקצועי- מהנדס הרישוי. יש להקפיד למלא את הפרטים המבוקשים

עבור מדריך להגשת בקשה מקדמית - לחץ כאן


בקשה מקדמית