הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר

 • תיק מידע בתוקף 
 • מילוי כל דרישות תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר שהוגדרו בתיק מידע. 
 • תשריט בקשה להיתר עם חתימה מקורית של  כל בעלי העניין המופיעים בנסח טאבו.
 • חתימת המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד. 
 • נסח טאבו עדכני , חצי שנה אחורה.
 • מסמכים משפטיים על בעלויות ו/או הליכי בעלות (כאשר ישנם הליכים משפטיים) כגון: צו ירושה, חוזה מכירה/קניה, ייפוי כח של עו"ד במידה ויש צורך. מסמכים בנושא יידוע בעלים, סעיף  36 לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. לינק לטפסים יידוע בעלים
 • אגרת תשלום פיקדון 20% מכלל אגרות הבניה.
 • רישיון עורך הבקשה ומתכנן השלד בתוקף.
 • טבלת הקלות מלאה וחתומה ע"י עורך הבקשה, במידה ואין הקלות , יש לציין זאת בליווי חתימה וחותמת.
 • ציון תאריך בתשריט בקשה להיתר מעל טופס 1 וציון מספר גירסה מ-0 ואילך. 
 • הדמיות: יש לצרף בבקשות לבניה חדשה ובתמ"א 38.
 • מפת פיתוח בקנ"מ 1:100 לכל סוגי הבקשות.
 • תנאי סף ומידע מרחבי מפורט ראה כאן (לינק למידע מרחבי_ ) יש לפעול על פי ההנחיות הנ"ל.
 • ​תצהיר על תאימות בין עותק דיגטלי ועותק קשיח של הבקשה להיתר.- לינק לתצהיר יש להוסיף לתיק מידע

תנאי סף