הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

פקודת עיריות סעיף 326

הארנונה ברכישת בעלות או חזקה:


נעשה אדם בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם הייתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או   נציגיהם- ואם הייתה כאן השכרה לתקופה של שנה  או יותר חייבים המשכיר או נציגו  למסור לעירייה הודעה על העסקה כאמור, ובה יפרטו את שמו של הקונה, הנעבר או  השוכר;  כל  עוד  לא  ניתנה  הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או  המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלמו ולא שילמו.

 בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת. יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום ארנונה, ולא השוכר.

פקודת עיריות סעיף 326