תיקיה: פרוט הנחות ופטורים
  
22/07/2017 16:28Adi K
324.aspx
  
30/08/2017 15:20Adi K
Adi Kגוף בלבד
325.aspx
  
30/08/2017 15:25Adi K
Adi Kגוף בלבד
326.aspx
  
30/08/2017 15:29Adi K
Adi Kגוף בלבד
asire-zion.aspx
  
25/10/2017 12:31PTFinace
PTFinaceגוף בלבד
default.aspx
  
25/12/2018 10:55PTFinace
קישורי סיכום
Disabled.aspx
  
26/10/2017 12:39PTFinace
לימור מסלנסקיגוף בלבד
info_A-disabled-child-up-to-the-age-of-18.aspx
  
25/10/2017 14:11PTFinace
גוף בלבד
info_A-discharged-soldier.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_-A-soldier-in-compulsory-service.aspx
  
25/12/2018 10:54PTFinace
גוף בלבד
info_-Bereaved-family.aspx
  
26/10/2017 12:48PTFinace
גוף בלבד
info_blind.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Civilian-Security-Service-20-hours-per-week.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Civilian-Security-Service-30-hours-per-week.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Civilian-Security-Service-36-hours-per-week.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Disabled-90-or-more.aspx
  
27/11/2018 15:34לימור מסלנסקי
גוף בלבד
info_Disabled-earning-incapacity.aspx
  
26/10/2017 12:45PTFinace
גוף בלבד
info_Disabled-IDF-Residence.aspx
  
18/07/2018 12:23PTFinace
גוף בלבד
info_Disabled-Nazi-persecution.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Empty-property-exemption.aspx
  
31/12/2017 11:42PTFinace
גוף בלבד
info_Exemption-of-new-and-empty-property.aspx
  
31/12/2017 11:42PTFinace
גוף בלבד
info_Holocaust-survivors.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Home-Business.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Income-test.aspx
  
06/02/2019 08:45חשבון מערכת
גוף בלבד
info_Independent-parent.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_needy.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_Serving-in-the-civil-service.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
info_-The-enemy-was-injured.aspx
  
26/10/2017 12:20PTFinace
גוף בלבד
info_Veteran.aspx
  
25/10/2017 11:28PTFinace
גוף בלבד
info_Volunteer-for-National-Service.aspx
  
07/08/2017 11:15Adi K
גוף בלבד
1 - 30הבא