הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

​​​​​​​​להלן פירוט עיקרי הנושאים וסוגי ההנחות שיינתנו  לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי, לאחר עדכון  תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993, (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות): 

אזרח ותיק | ניצולי שואה | עיוור | נזקק |
ילד נכה | נכה צה"ל מגורים | נכה מלחמה בנאצים | נכה אי כושר השתכרות |
עפ"י מבחן ההכנסה | משפחות שבראשן הורה עצמאי | משפחה שכולה |
נפגע פעולות איבה | חייל בשירות חובה | חייל משוחרר | מתנדבת בשירות לאומי | משרת בשירות האזרחי |
שרות אזרחי-בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות​ |
פטור נכס ריק | פטור נכס חדש וריק | בית עסק | חייל מילואים |

לכל אחת מהבקשות הר"מ על המבקש (מי שמחזיק בנכס) למלא טופס בקשה (ט1) במלואו כולל חתימה ותאריך, לצרף צילום ת.ז. כולל ספח וכתובת מעודכנת.
טופס בקשת הנחה

סוג ההנחה - אזרח ותיק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980. 
100%עד 100 מ"ראישור על קצבת זקנה לנכה עפ"י סעיף 251 , אישורי הכנסות מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס, הגשת בקשה בכתב חתומה בידי המבקש , ההנחה מותנת בעמידה במבחן הכנסה של כל המתגוררים בנכס לפי סעיף 9 לחוק אזרחים ותיקים.
30%עד 100 מ"רמותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת
25%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על קבלת אחת מהקיצבאות הבאות: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה אי כושר השתכרות

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
50%איןאישור מביטוח לאומי כי נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לפי סעיף 200 א'  לחוק הביטוח הלאומי, והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה.
80%איןאישור מביטוח לאומי על דרגת אי  כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה + תצהיר על הכנסות של כל המתגוררים בנכס ותדפיסי ח-ן עו"ש של 3 החודשים האחרונים.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה 90% ומעלה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
40%איןאישור על נכות רפואית מוכחת לפי כל דין בשיעור של 90% ומעלה​.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  ילד נכה 

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
33%עד 100 מ"ראישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"מ-1980.​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה צה"ל מגורים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  נכה מלחמה בנאצים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור על זכאות לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  נכה רדיפות הנאצים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור על זכאות לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או אישור על קבלת גמלת
נכות מאחת המדינות הבאות: גרמניה (BEG), הולנד (WUV), אוסטריה (OFG) או בלגיה
 (קצבאות פצועים של המלחמה 1940-1945).

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  ניצולי שואה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66%עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר​
אישור ממשרד האוצר הלשכה לשיקום נכים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה התשס"ח 2008 לפי חוק
התכנית להגדלת גימלאות להבטחת הכנסה לקשישים ונזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה)
התשס"ח - 2008​.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  עיוור

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
90%אין​העתק תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958. 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  גמלת סיעוד

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
70%אין​אישור זכאות לגימלה מביטוח לאומי

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  עפ"י מבחן ההכנסה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
90% - 40%אין​מותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים ינואר עד דצמבר בשנה
הקודמת - ראה/י דף הסבר.​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משפחות שבראשן הורה עצמאי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
20% אין​רווקה / גרושה / אלמנה (או פרודה לפחות שנתיים מיום פתיחת תיק הגירושין), לה ילד עד גיל 18 או
ילד שהוא חייל בשירות חובה עד גיל 21 המתגורר איתה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משפחה שכולה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות – עד 90 מ"ר
אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -   פעולות איבה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות – עד 90 מ"ר​
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  פדוי שבי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
20% אין​אישורמהועדה הממונה ע"י משרד הביטחון על הכרה כפדוי שבי.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  חייל בשירות חובה

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
הסכם שכירות / רכישה ואישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על שירות חובה.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  חייל משוחרר

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
תעודת שחרור. ההנחה תינתן עד 4 חודשים מיום השחרור.

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  חייל מילואים

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
5% אין
תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או אישור מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה -  מתנדבת בשירות לאומי

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% עד 70 מ"ר
אישור מוסד המוכר לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  משרת בשירות האזרחי (תקנה 14 א')

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% 


50%

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר 
מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר


אישור ממשרד ראש הממשלה, מרכז היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי האזרחי.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

​סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100% 


100%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

​שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
75% 


75%

עד 70 מ"רלמשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  שרות אזרחי- בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

​שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
50% 


50%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות


למשפחה המונה מעל 5 נפשות​


מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - אסיר ציון

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

66%

עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות
עד 90מ"ר למשפחה המונה מ- 5 נפשות

אישור ממשרד הקליטה או מביטוח לאומי

100%​עד 100 מ"ר​אישור מהמוסד לביטוח לאומי​

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - עולה חדש

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

90%

עד 100 מ"ר לשנה מתוך שנתיים מיום שנרשם במשרד האוכלוסין
כעולה עפ"י חוק השבות.

תעודת עולה מקורית + צילום

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - עולה חדש התלוי בעזרת הזולת

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף

80%

על כל הטח

אישור מביטוח לאומי תעודה המעידה על זכאות גימלה מיוחדת לעולה או גימלת סיעוד לעולה

למידע נוסף לחץ כאן >>

​​

סוג ההנחה -  נזקק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
עד 70% איןמי שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או בשל
אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה -  בית עסק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
עד 90% עד 40 מ"ר
בתנאי שהמחזיק עומד בכל 5 התנאים הבאים: 
 1. אין בבעלותו עסק נוסף 
 2. שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר
 3. מלאו לו 65 שנים או לה 60 שנים .
 4. מחזור העסקאות אינו עולה על 243,799 ש"ח נכון ליום 1.1.2006 
 5. הוא זכאי בדירת מגוריו להנחה בארנונה מטעמי הכנסה לפי תקנה 2 (8)​

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה - פטור נכס ריק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןההנחה למשך 6 חודשים באופן חד-פעמי בכל תקופת הבעלות מהחודש השביעי עד החודש ה- עשרים
הנחה בשיעור של 50% .

למידע נוסף לחץ כאן >>​

סוג ההנחה - פטור נכס חדש וריק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןההנחה למשך שנה אחת למחזיק שהוא בעל הנכס הראשון, בתנאי שהנכס עמד ריק מכל חפץ ואדם מיום סיום בנייתו 

למידע נוסף לחץ כאן >>

סוג ההנחה - פטור נכס לא ראוי וניזוק

שיעור ההנחהמגבלת שטחאישורים נדרשים / פירוט נוסף
100%איןמסירת הודעה בכתב ע"י המחזיק בנכס, ועם מסירת ההודעה לאגף ההכנסות לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.

למידע נוסף לחץ כאן >>

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

 1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. 
 2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה,
  ההנחה תינתן מיום ההודעה . 
 3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.  
 4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש.  
 5. תושב חדש - יש לצרף אשור סיום הנחה מאותה רשות שהתגורר בה לאחרונה.

 
אזרח ותיק | ניצולי שואה | עיוור | נזקק |
ילד נכה | נכה צה"ל מגורים | נכה מלחמה בנאצים | נכה אי כושר השתכרות |
עפ"י מבחן ההכנסה | משפחות שבראשן הורה עצמאי | משפחה שכולה |
נפגע פעולות איבה | חייל בשירות חובה | חייל משוחרר | מתנדבת בשירות לאומי | משרת בשירות האזרחי |
שרות אזרחי-בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 30 שעות שבועיות | שרות אזרחי-בטחוני המשרת 20 שעות שבועיות​ |
פטור נכס ריק | פטור נכס חדש וריק | בית עסק | חייל מילואים |  

 

לידיעתך: תתכן אפשרות מצד העיריה לבקש מסמכים ו/או אישורים נוספים במידת הצורך
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה.

חייל מילואים

למידע נוסף לחץ כאן >>

 

הנחות ופטורים