הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
טופסמסנן
הודעה על שינוי מחזיקים בנכס.pdf
הוראת קבע - אשראי
הצהרת גימלאי
תלונות לחלוקת דואר
הוראת קבע אשראי מקוון
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
ביטול הוראת קבע
הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
הוראת קבע
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

טפסים