הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
טופסמסנן
הודעה על שינוי מחזיקים בנכס.pdf
הוראת קבע - אשראי
הצהרת גימלאי
תלונות לחלוקת דואר 2018.pdf
הוראת קבע אשראי מקוון
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
ביטול הוראת קבע
הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
הוראת קבע
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

דואר אלקטרוני עסקים:  Asakim@ptikva.org.il    פקס עסקים: 03-9112115

דואר אלקטרוני מגורים:  megurim@ptikva.org.il  פקס מגורים:  03-9052540

טפסים