דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
Skip Navigation Linksפתח תקוה>כתבות

התיקון לחוק העזר לפתח תקוה (מניעת רעש)


בימים אלו אישרו משרדי הפנים, המשפטים והגנת הסביבה את התיקון לחוק העזר לפתח תקוה (מניעת רעש) (תיקון), התשע"ז - 2017
בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 פקודת העיריות , ולפי סעיף 6 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-  1961 ובאישור השר להגנת הסביבה, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של פתח-תקוה ובתושביה, מתקינה מועצת עיריית פתח תקווה חוק עזר זה:
תיקון סעיף 3 1. בחוק עזר לפתח תקוה (מניעת רעש), התשמ"ח – 1988  , (להלן-   חוק העזר העיקרי), בסעיף 3(ב) -
(1) ברישא, במקום  "שמחה" יבוא "אירוע";
(2) במקום פסקאות (1) עד (6)  יבוא:
  "  
(1) ליל שבת- עד חצות;
(2) מוצאי שבת- עד חצות;
(3) מוצאי שמיני עצרת- עד השעה 01:00;
(4) ליל פורים;
(5) מוצאי שביעי של פסח (ליל המימונה);
(6) ליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל- עד חצות;
(7) ליל יום העצמאות;
(8) מוצאי יום העצמאות- עד השעה 01:00;
(9) ליל לג בעומר;
(10) ליל יום ירושלים;
(11) עד 4 מועדים בשנה לצורך קיום אירוע ציבורי שראש העיריה אישר מראש ובכתב -עד לשעה 01:00  ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של העיריה; "אירוע ציבורי"- אירוע המיועד לפעילות חינוך, תרבות, ספורט או דת".

לחץ כאן לחוק העזר לפתח תקוה  - מניעת רעש

 

 

;#;#
 
 
סקרים
דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
rss fasebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה   בשיתוף "האגף לתכנון אסטרטגי", פ"ת תנאי שימוש באתר