שלג על עירי

שלג על עירי

שלג על עירי
תאריך: 05/02/2018

מזמינים אתכם בין השעות 15:00-12:00 ליהנות מהררי שלג הפזורים במספר מוקדים: 
חניון מתנ"ס עולמות ❄ חניון בריכת הספורטן ❄ חניון העירייה ❄ גינת מעפילי אגוז 
חניון מתנ"ס רמת ורבר ❄ חניון פאול קור ❄ מתנ"ס אחדות ❄ חניון מתנ"ס תקומה