עירוני זה הירוק החדש

עירוני זה הירוק החדש

פורום ה - 15 עירוני זה הירוק החדש
תאריך: 19/03/2018

​פורום ה - 15 השיק את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
התכנית מבוססת על חזון הקיימות העירונית - קידום איכות החיים והסביבה בעיר, באופן שעונה על צורכי ההווה, בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. מטרת התכנית היא להציב סטנדרט אחיד לקידום קיימות עירונית ולספק בידיהן כלים להתמודדות עם מגוון האתגרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים שמציבות בפניהן מגמות גידול האוכלוסייה, העלייה בצפיפות, בגודש ובזיהום האוויר. התכנית תתרום לטיפוח עירוניות חיה ומשגשגת, שתעצים את הקהילה העירונית ותעודד את התושבים לצאת לרחובות ולגנים, להיפגש אלו עם אלו וליהנות מחיי פנאי איכותיים בעיר.

העיריות שהצטרפו לתכנית מתחייבות לשורה ארוכה של צעדים שמטרתן לקדם עירוניות, קיימות ואיכות סביבה בששה תחומי פעילות: אנרגיה ובנייה, תחבורה בעיר, פסולת וצריכה, המרחב העירוני, ניהול בר-קיימא של העירייה וכן חיזוק הקהילה והכלכלה המקומית והנעת שינוי בקרב התושבים.
כחלק ממימוש התכנית יתחייבו העיריות לקדם מדיניות של התייעלות אנרגטית במתקני העירייה, הטמעת בנייה ירוקה בכל המבנים בעיר, הפחתת השימוש ברכב פרטי בעיר ועידוד השימוש באמצעי תחבורה בני-קיימא, צמצום פסולת, עידוד צריכה מקומית, אימוץ עקרונות של תכנון בר-קיימא במרחב העירוני וחיזוק הכלכלה המקומית. 
במסגרת זו מתחייבות העיריות לקדם מגוון פרויקטים, כגון נטיעת עצים והצללת המרחב הציבורי, שימור וטיפוח הטבע העירוני, הקמת גינות קהילתיות, ייעול השימוש במים וניהול מי הנגר בעיר, סלילת שבילי אופניים, הפקת שווקי יד שנייה, הקמת פלטפורמות עירוניות לשיתוף ושימוש חוזר בחפצים, ייצור אנרגיה בעיר ועוד. 
שיקולי סביבה וקיימות יוטמעו גם בעבודת העירייה – דרישות סביבתיות יוטמעו במכרזי העירייה, צי הרכב ישודרג בהדרגה לכלי רכב מעוטי זיהום, מבני העירייה ינוהלו תוך חשיבה סביבתית ועוד. התכנית כוללת גם שיתוף התושבים בפעילות העירונית ובתהליכי קבלת החלטות, כך שיותר ויותר פעולות תכנוניות, תקציביות וביצועיות יתקיימו בשיתוף עם התושבים. 
הפעולות הכלולות בתכנית צפויות לתרום לחיזוק הרחוב העירוני, העצמת הקהילה בעיר, הקטנת טביעת הרגל האקולוגית של העיר ושיפור החוסן העירוני. כזכור, כבר ב-2008 השיק פורום ה-15 אמנת אקלים במסגרתה חברות הפורום פעלו וממשיכות לפעול להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר בעיר. כחלק מיישום אמנת האקלים על ידי עיריות פורום ה-15, הוקמו מחלקות סביבתיות, אומץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כדרישה מחייבת בהקמת במבנים חדשים, קודמו פרויקטים של מחזור והפרדת פסולת ועוד.  

במהלך האירוע התקיים טקס רשמי בו ראשי הערים חתמו על הצטרפות עריהם לתכנית. ראשי הערים שחתמו: יו"ר פורום ה-15 וראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראש עיריית ראשל"צ דב צור, ראש עיריית פ"ת איציק ברוורמן, ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, סגנית ראש עיריית נתניה שירי חגואל, ראש עיריית חולון מוטי ששון, ראש עיריית ר"ג ישראל זינגר, ראש עיריית הרצליה משה פדלון, ראש עיריית כפ"ס צביקה צרפתי, ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן, ראש עיריית רעננה איתן גינזבורג, ראש עיריית גבעתיים רן קוניק, ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, נציגת ראש עיריית באר שבע רונית איבגי ונציגת ראש עיריית רחובות יערה ספיר.