מתן מלגה לחיילים וחיילות בשירות חובה ובני/בנות שירות לאומי

מתן מלגה לחיילים וחיילות בשירות חובה ובני/בנות שירות לאומי

מתן מלגה לחיילים וחיילות בשירות חובה ובני/בנות שירות לאומי
תאריך: 11/04/2018

זו הפעם הרביעית שהבית החברתי ואגף הרווחה בעיריית פתח תקוה יעניקו מלגות מהכספים שנאספו בבית החברתי. בשנה שעברה ניתנה מלגה למשפחות עם ילדים חולי צליאק, והשנה לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל תוענק המלגה לחיילים וחיילות בשירות חובה ובני/בנות שירות לאומי תושבי פתח-תקוה הבאים ממשפחות מעוטות יכולת.

בוועדה שתבחן את הבקשות ישבו נציגי האגף לשירותי רווחה ובריאות, נציגי הלשכה המשפטית, מציג בית חולים בלינסון, נציג הביטוח הלאומי ונציג הציבור. 

קריטריונים להגשת הבקשה:

  • תושבי העיר פ"ת. 
  • סך כל רף ההכנסות המשפחתיות ( הכנסות ההורים ) אינו עולה על 7,086 ₪ לחודש ( ברוטו). 
  • חיילים/ות ובני/בנות  בשירות חובה ובני/בנות שירות לאומי.

לטופס הבקשה יש לצרף:

  • צילום תעודת חוגר/כרטיס שירות לאומי .
  • צילום ת.ז. (של אחד ההורים ) כולל צילום של הספח שבו מצוינים פרטי מגיש הבקשה. 
  • מסמכים המעידים על הכנסות ההורים (צילום תלושי שכר של חודש אחד לפחות או צילום קצבה ו/או הכנסה אחרת משנת 2018 ). 

הגשת הבקשה : 

ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של העירייה או לקחת טופס ישירות מהמחלקות לשירותים חברתיים ו/או מינהלת האגף לשירותים חברתיים, את הבקשות יש להגיש באמצעות : 
  • דואר/מסירה ידנית: מינהלת האגף לשירותים חברתיים רח' שפיגל 3 קומה 9 
  • פקס מספר: 7395516- 03
  • דוא"ל:  meitaln@ptikva.org.il

ניתן להגיש את הבקשות עד לתאריך 10.05.2018

טופס פניה לקבלת מלגה לחיילים ושירות לאומי