הנחה בארנונה למשרתי שירות מילואים פעיל

הנחה בארנונה למשרתי שירות מילואים פעיל

הנחה בארנונה למשרתי שירות מילואים פעיל
תאריך: 22/05/2018

בשורה טובה למשרתי המילואים תושבי העיר פתח תקוה, נכנסה לתוקף ההחלטה להענקת  5% הנחה בתשלום הארנונה.
ההחלטה התקבלה לפני כחודשיים על ידי ראש העיר איציק ברוורמן ואושרה במועצת העיר, וזאת בעקבות תקנות חדשות שהוציא משרד הפנים, המאפשרות לראש העירייה להחליט בנושא ולקבוע הנחה בשיעור של עד 5% למילואימניקים.

על מי שיהיה זכאי להנחה להיות מוגדר כמשרת מילואים פעיל ולעשות 20 ימי שירות מצטברים בתקופה של שלוש שנים רצופות, או לחילופין חייל מילואים שטרם מלאו לו שלוש שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה, המחזיק בדירת מגורים. 

על התושב לשלוח באמצעות המייל או הפקס לאגף 'ארנונה מגורים' תעודה או אישור בתוקף בדבר היותו חייל מילואים פעיל. יש לצרף לפנייה, מספר משלם, כתובת מגורים ומספר טלפון. 

דואר אלקטרוני: megurim@ptikva.org.il 
פקס: 03-9052540