מלגות ספורטאים מצטיינים

מלגות ספורטאים מצטיינים

קריטריון מלגות ספורטאי מצטיין בענפי ספורט אישיים
תאריך: 18/07/2018
קריטריון מלגות ספורטאי מצטיין  בענפי ספורט 
אישיים עיריית פתח תקוה שנת 2018 
 • מענקי הספורט בענפי ספורט אישיים מדורגים במדרג  1-4 על פי טבלת סדר עדיפויות ענפי הספורט שאושרו בוועדה.
 • המלגות יינתנו אך ורק לספורטאים המייצגים את אגודות העיר למעט מקרים חריגים בהם אין את הענף הנ"ל בעיר, אזי  נקודת ההתייחסות תהיה אם אותו ספורטאי רשום במרשם האוכלוסין כתושב העיר פתח תקוה.
 • מענקי הישגיות יינתנו אך ורק לבוגרים/בוגרות, נערים ונערות כפי שהוגדרו בענף על ידי האיגוד/ התאחדות הרלוונטיים ,למעט ענף התעמלות מכשירים ואמנותית החל מדרגה ג' ובענפים סייף וג'ודו החל מגיל קדטים.
 • ההישגים  עליהם  תינתן מלגה יאושרו רק בכפוף לעמידה בתנאי קריטריון מלגות ספורטאים מצטיינים המנוסח במסמך זה. האחריות לדיווח ההישגים חלה על הספורטאי ו/או אגודתו ובכפוף להצגת המסמכים הנדרשים המופיעים בסעיף 8.
 • בענפים אולימפיים תינתן התייחסות רק לתחרויות הנמנות על ידי  האיגוד האיגוד/ התאחדות כתחרות מוכרת. בענף השחייה תחרויות המוכרות על ידי הספורט ההישגי במקצה המוכר כאולימפי ובריכה אולימפית (50 מטר)
 • מדרג הענפים:
  1. התעמלות אומנותית/מכשירים, ג'ודו, שחיה
     ואתלטיקה.
  2. טניס, סייף/טניס נכים, בדמינטון
  3. טניס שולחן, טקואנדו, אגרוף, ריקודים סלוניים,
      קראטה.
  4. באולינג, שחמט. 
סכום הנקודה יהיה  % מהסכום המחולק באותה שנה ביחס למדרג הענף על פי הטבלה מטה:
​ענפים
מדרג
% מהסכום המחולק באותה שנה​סכום בשקלים​
​התעמלות אומנותית/מכשירים, ג'ודו, שחיה ואתלטיקה
​1
​1%
​טניס, סייף/טניס נכים, בדמינטון
​2
​0.75%
​טניס שולחן, טקואנדו, אגרוף, ריקודים  סלוניים, קראטה.
​3
​0.5%
​ באולינג, שחמט.
​4
0.3%​

 • טבלת ניקוד הישגים:
  1. זכיה באליפות ישראל:    4 נקודות
  2. השתתפות באליפות אירופה נערים בוגרים/גביע
      עולם נערים בוגרים/גביע דיויס נערים בוגרים
      אליפות עולם/אולימפיאדת נוער:  2 נקודות
  3. השתתפות בגמר אליפות אירופה/אליפות
      עולם/אולימפיאדת נוער וזכיה במקומות  1-8 
      מקום 1  7 נקודות
      מקום 2  6 נקודות
      מקום 3  5 נקודות
      מקום  4-6         4 נקודות
      מקום  7-8         3 נקודות
  4. השתייכות במשך שנתיים לסגל אולימפי
      של הספורט ההישגי -  2 נקודות
  5. עבור  השתתפות באולימפיאדה לתושב פתח
      תקוה 7 נקודות ובתנאי שאגודת האם הינה פתח
      תקוה למעט מקרים בהן אין את הענף בעיר.
  6. עבור כל הישג של ספורטאי המופיע בקריטריונים
      יינתן מענק בגובה 500 ₪ למאמן הספורטאי וזאת
      בתנאי שהינו מאמן אגודה המייצגת ונושאת את
      השם פתח תקוה.

 • מסמכים אותם יש להעביר לאגף הספורט:
  את המסמכים להגיש עד יום 15.9  בהתייחס לעונה שהסתיימה.
  להלן המסמכים הנדרשים לשם בדיקת הזכאות:
  מסמכים ספורטאי-
  1. אישור רשמי על הישגי הספורטאי מההתאחדות /איגוד.
  2. צילום תעודת זהות כולל ספח
  3. אישור שייכות לאגודה/ מועדון
  4. אישור  היחידה לספורט הישגי במינהל הספורט -
      על השתייכות לסגל אולימפי  או השתתפות
      באולימפיאדה.
  מסמכים מאמן-
  1. צילום תעודת מדריך/ מאמן
  2. הצהרת מאמן חתומה – המפרטת את שם
      הספורטאי הנדון והמועדון בו פועלים. (מצ"ב)