בחירות 2018

בחירות 2018

מועמדות מזכירי קלפי 2018
תאריך: 02/08/2018
שימו ♥ הרישום לעבודה בבחירות 2018 הסתיים

 | הודעות מנהל הבחירות |


הודעות מנהל הבחירות

1. שימו ♥ הרישום לעבודה בבחירות 2018 הסתיים
2. הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
3. קלפיות נגישות
ג'קי דהן
מנהל הבחירות לעיריית פתח תקוה