בחירות 2018

בחירות 2018

מועמדות מזכירי קלפי 2018
תאריך: 02/08/2018
דרושים מועמדים לתפקידי מזכיר/סדרן קלפי בבחירות שתיערכנה, ביום שלישי,  כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

מזכיר קלפי | סדרן קלפי | רישום לתפקיד מזכיר/סדרן קלפי | הודעות מנהל הבחירות |

מזכיר קלפי

תיאור התפקיד:

מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.


דרישות:

 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • ידיעת השפה העברית
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • ניידות
 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי


תהליך המיון:

 • ראיון קצר בעל פה
 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה


דגשים נוספים:

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב-5 השנים האחרונות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
 • עובד רשות מקומית אינו יכול לשמש בתפקיד מזכיר קלפי ברשות בה הוא עובד.
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקידי מזכירים.
 • מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את תהליך המיון.
  מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים.
 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1,970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז. וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור/הסרת מועמדות לתפקיד.
 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני (חדשות ועדכונים), או באמצעות מילוי טופס רישום במזכירות הועדה ברחוב אמסטרדם 11 פ"ת, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:30.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה יום הבחירות בימים
 • א'-ה' משעה 09:00 - 15:30 בטלפון: 03-9286817.
 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 23 באוגוסט 2018 בשעה 15:30.
 • המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.


סדרן קלפי

דרושים מועמדים לתפקיד סדרני ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

דרישות:

 • גיל 17 ומעלה
 • ידיעת השפה העברית (שפות נוספות יתרון)
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בבחירות קודמות.

תהליך ההרשמה

 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני,  או באמצעות מילוי טופס רישום במזכירות הועדה ברחוב אמסטרדם 11 פ"ת, בימים א-ה בין השעות 09:00 – 15:30
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית 

דגשים נוספים:

 • לא כל העוברים את הליך ההרשמה וההדרכה ישובצו לתפקידי סדרנים.
 • מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות מהשעה 06:30 ועד לסיום הליך הספירה.
 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1,113₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה.
 • לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו להדרכה צילום של ת.ז. וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • אי הופעה להדרכה תחשב לוויתור/הסרת מועמדות לתפקיד.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה יום הבחירות בימים א-ה משעה 09:00 - 15:30 בטלפון 03-9286817.
 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 23 באוגוסט 2018 בשעה 15:30.
 • המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.


הודעות מנהל הבחירותג'קי דהן
מנהל הבחירות לעיריית פתח תקוה