אבטחת אזור התעשייה סגולה בחגי תשרי

תאריך: 13/09/2017

בהחלטה משותפת של משטרת ישראל, אגף הביטחון ומינהלת אזורי התעשייה הוחלט על חסימת צירי התנועה באזור התעשייה סגולה, וזאת במטרה למנוע פגיעה ברכוש בעלי העסקים הנמצאים באזור התעשייה, פריצה למפעלים ובתי עסק, וכן פגיעה ברכוש תושבי השכונות הסמוכות לאזורי התעשייה.

במהלך חגי תשרי החסימות יתבצעו כדלהלן:
 • חג ראש השנה: מכניסת חג בתאריך 20/09/2017 
  בשעה 18:00 ועד צאת החג בתאריך  23/09/2017 
  בשעה 18:00 .
 • יום כיפור אין סגירות.
 • ​חג סוכות: מכניסת החג בתאריך 04/10/2017 בשעה 18:00 ועד צאת החג בתאריך  07/09/2017 בשעה 18:00.
 • חג סוכות שני: מכניסת החג בתאריך 11/10/2017 בשעה 18:00 ועד צאת החג בתאריך  12/09/2017 בשעה 18:00 .
הכניסות והיציאות לאזור התעשייה שצוינו לעיל יתאפשרו רק מצומת סגולה ומצומת סלע.

להלן פירוט עמדות ביקורת והחסימות: 
 • ​חסימה בסוף רחוב אלכסנדר ינאי.
 • צומת סלע יציאה מבוקרת.
 • צומת סגולה יציאה מבוקרת.
 • חסימה ברחוב מרכוס – חלמיש .
 • חסימה בסוף רח' הרכבת. 
 • חסימה ברחוב פינטו פינת גליס.
 • חסימה ברחוב  סוטין.
 • ​חסימה בסוף גליס (לכיוון השטחים הפתוחים).