שימו♥קבלת קהל באגף רווחה

שימו♥קבלת קהל באגף רווחה

תאריך: 25/10/2017

בין התאריכים: 
13-15/11 ימים ב'-ד'
27-29/11 ימים ב'- ד'
11-12/12 ימים ב'-ג'

כל היחידות באגף הרווחה תהיינה סגורות ולא ניתן יהיה לקבל  שרות עקב עדכון מערכות מחשב.   

אתכם הסליחה 

במקרים דחופים ניתן יהיה לפנות טלפונית למנהלה 03-9113936, 03-9052926