קבלת קהל באגף לשירותים חברתיים לאור הכנסת מערכת מחשב חדשה

קבלת קהל באגף לשירותים חברתיים לאור הכנסת מערכת מחשב חדשה

תאריך: 12/11/2017

בין התאריכים 13-15/11 , קרי ממחר, יום שני  ועד יום רביעי כולל, מחלקות האגף לשירותים חברתיים בפ"ת  יהיו סגורות לקבלת קהל, לאור הכנסת מערכת מחשב חדשה. 
פגישות שנקבעו מראש יתקיימו כסדרן.