ערוך
  
  
  
  
  
 
  
אגף אחזקת מוסדות חינוךמינהל החינוך
13.7
 
  
אגף איכות הסביבהמינהל שפ"ע
17.2
 
  
אגף בי"ס  על יסודימינהל החינוך
13.4
 
  
אגף בי"ס יסודימינהל החינוך
13.3
 
  
אגף גני ילדיםמינהל החינוך
13.2
 
  
אגף גנים ונוףמינהל שפ"ע
17.3
 
  
אגף דרכים ופיתוחמינהל הנדסה
11.6
 
  
אגף האירועים
23
 
  
אגף הביטחוןהמינהל הכללי
7.2
 
  
אגף החשבותמינהל הכספים
10.2
 
  
אגף הספורטאגף הספורט
28
 
  
אגף הספריותמינהל התרבות
21.3
 
  
אגף העסקיםמינהל הכספים
10.3
 
  
אגף הרכבמינהל שפ"ע
17.4
 
  
אגף השירות הויטרינרימינהל שפ"ע
17.5
 
  
אגף השירות הפסיכולוגימינהל החינוך
13.6
 
  
אגף השכונות
50
 
  
אגף התנועהמינהל הנדסה
11.7
 
  
אגף התרבותמינהל התרבות
21.2
 
  
אגף חברה נוער וצעיריםאגף חברה נוער וצעירים
27
 
  
אגף חיובים והיטליםמינהל הכספים
10.5
 
  
אגף חינוך חרדימינהל החינוך
13.8
 
  
אגף חינוך מיוחדמינהל החינוך
13.4
 
  
אגף לוגיסטיקה ורכשהמינהל הכללי
7.11
 
  
אגף לקליטת עליהאגף לקליטת עליה
9,999
 
  
אגף לתרבות יהודית
26
 
  
אגף מבנים ותשתיותמינהל הנדסה
11.2
 
  
אגף מגוריםמינהל הכספים
10.1
 
  
אגף מחשוב ומערכות מידע
44
 
  
אגף מינהלהמינהל החינוך
13.1
 
  
אגף מינהלת אזורי התעשייהאגף מינהלת אזורי התעשייה
9,999
 
  
אגף נכסיםהמינהל הכללי
7.4
 
  
אגף פיקוח רב-תכליתימינהל שפ"ע
17.6
 
  
אגף קשרי תושביםדליה גאון
1
 
  
אגף רישוי וביקורת עסקיםמינהל שפ"ע
17.7
 
  
אגף רישוי ופיקוח על הבנייהמינהל הנדסה
11.1
 
  
אגף שילוטמינהל שפ"ע
17.8
 
  
אגף שירותי רווחה ובריאותהמינהל הכללי
7.5
 
  
אגף תכנון עירמינהל הנדסה
11.3
 
  
אדריכלית העירמינהל הנדסה
11.4
 
  
אולם שרתמינהל התרבותאולם שרת
9,999
 
  
האגף לחינוך מבוגרים (הקתדרה, האולפנים, תהילה)מינהל התרבות
9,999
 
  
אגף לתכנון אסטרטגי
20
 
  
היכל התרבותמינהל התרבות
21.1
 
  
הלשכה המשפטית
5
 
  
המוקד העירוני
40
 
  
המינהל הכללי
7
 
  
הממונה על בטיחות וגיהות
39
 
  
אגף למכרזים התקשרויות ותמיכות
42
 
  
יועצת ראש העיר למעמד האישה והמגדרלשכת ראש העיר
1.3
 
  
יחידת  ההכנסותמינהל הכספים
10.1
 
  
לשכת הדובר
3
 
  
לשכת מנכ"ל
2
 
  
לשכת ראש העיר
1
 
  
מבקרת העירייה
4
 
  
מוזיאון האדם והסביבהמינהל התרבות
9,999
 
  
מזכירות העירייההמינהל הכללי
7.1
 
  
מחלקת  מאגרי מידע ונתוניםאגף לתכנון אסטרטגי
20.1
 
  
מחלקת GISאגף לתכנון אסטרטגי
20.2
 
  
מחלקת אחזקת מאורמינהל הנדסה
11.5
 
  
מחלקת ביקור סדירמינהל החינוך
13.5
 
  
מחלקת הבוחןמינהל הכספים
10.4
 
  
מחלקת פינוי אשפהמינהל שפ"ע
17.9
 
  
פסג"המינהל החינוך
13.9
 
  
מחלקת פרוגרמותאגף לתכנון אסטרטגי
20.3
 
  
מחלקת פרויקטייםאגף לתכנון אסטרטגי
20.3
 
  
שירות לתושבאגף השכונות
50.2
 
  
מחלקת שירותים דיגיטלייםאגף לתכנון אסטרטגי
20.4
 
  
מחלקת תשלומיםמינהל הכספים
10.6
 
  
מינהל החינוך
13
 
  
מינהל הכספים
10
 
  
מינהל הנדסה
11
 
  
מינהל התרבות
21
 
  
מינהל משאבי אנוש
6
 
  
מינהל שפ"ע
17.1
 
  
עיר ללא אלימותאגף השכונות
50.1
 
  
קריית המוזיאונים - יד לבניםמינהל התרבות
9,999
 
  
4.5