לשכת ראש העיר

טלפון:03-9052242
פקס:03-9311085
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:mayor@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
איציק ברוורמןראש העיר03-9052450mayor@ptikva.org.il
אמיר סולמיעוזר ראש העיר03-9113112amirs@ptikva.org.il
עינת קיסרמנהלת הלישכה03-9052450einatk@ptikva.org.il
גלית שלייפרמזכירת הלישכה03-9052450galits@ptikva.org.il
רחל אלוןיועצת ראש העיר למעמד האישה והמגדר03-9113837rachelal@ptikva.org.il
רותי קלייןמזכירת הלישכה03-9052450ruthk@ptikva.org.il
קרין ברינגמזכירת הלישכה03-9052450karinb@ptikva.org.il