עוזר ראש העיר

מנהל:לשכת ראש העיר
טלפון:03-9113112
פקס:03-9311085
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:amirs@ptikva.org.il