מנהל:לשכת מנכ"ל
טלפון:03-90523088
פקס:03-9347139
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:taliav@ptikva.org.il