מבקרת העירייה

טלפון:03-9113733
פקס:03-9310480
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:mevaker@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
איילה קדושמבקרת העירייה03-9113733mevaker@ptikva.org.il
אורית סעדמזכירה03-9113733mevaker@ptikva.org.il
יעל יצחקי שאערמנהלת מחלקת ביקורת03-9052255mevaker@ptikva.org.il
מוריה שימנהלת מחלקת תלונות ציבור03-9052332mevaker@ptikva.org.il