אגף השירות הפסיכולוגי

מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9290444
פקס:03-9347640
כתובת:המורה אליהו ירקוני 6 פ"ת
דואל:meravt@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
מירב טמירמנהלת האגף03-9290444meravt@ptikva.org.il
מלכה אבוחצירהמזכירת האגף03-9290444malkaa@ptikva.org.il