מנהל:מינהל התרבות
טלפון:03-9112435
פקס:03-9112193
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:RUTHD@ptikva.org.il