אמיר סולמי

אמיר סולמי

תפקיד:עוזר ראש העיר
פקס:03-9311085
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9113112
דוא"ל:amirs@ptikva.org.il
יחידה:לשכת ראש העיר