לאוניד סמוליאנוב

לאוניד סמוליאנוב

תפקיד: מ"מ מנכ"ל
פקס:03-9347139
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052609
דוא"ל:Mankalpt@ptikva.org.il
יחידה:לשכת מנכ"ל