מיכל חודי

תפקיד:מנהלת מח' המרכז לחקר לתיעוד והנצחת השואה
פקס:03-9042532
כתובת:אוסישקין 16 פ"ת
טלפון:03-9113669
יחידה:אגף התרבות