יוספה אחלופי

יוספה אחלופי

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9052947
כתובת:בר כוכבא 61 פ"ת
טלפון:03-9052905
דוא"ל:yosefaa@ptikva.org.il
יחידה:אגף הספורט